Bc. Ondřej Koňařík

Master's thesis

Fremdsprachenunterrichts in den ersten neun Stufen an den Schulen im Bezirk Zlin

Foreign language teaching in the first nine grades at the schools in Zlin district
Abstract:
The submitted thesis focuses the problem of foreign languages education at elementary schools in the Czech Republic and compares the actual situation with the general tendency to introduce teaching of two foreign languages within the EU – i.e. English and one another language, stressing and preferring mainly the languages of neighbouring countries. You do not have to take a close look at the map to …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky cizích jazyků na základních školách v České republice a porovnává její aktuální stav s obecnou tendencí prosazovat v rámci Evropské unie výuku dvou cizích jazyků, a sice anglického a jednoho dalšího, s důrazem na jazyky sousedních zemí. Podíváme-li se na mapu, zjistíme, že dva z našich sousedů jsou německy mluvícími zeměmi, čili bude v práci věnován poměrně …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2014
  • Supervisor: Mag. phil. Sandra Reitbrecht, Dr. phil.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta