Bc. Tomáš Krištof

Master's thesis

Web 2.0 - nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5

Web 2.0 - New Trends Today, especially CSS3 and HTML5
Abstract:
Diplomová práce s názvem „WEB 2.0 – nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5“ je průřezem nových technologií současné doby v oblasti webových stránek a testování použitelnosti těchto technologií již v dnešní době. Práce je rozdělena do několika sekcí, první dvě pojednávají o historii a současnosti WWW stránek a jejich užití. Další z kapitol popisuje nové technologie a zároveň testuje jejich použitelnost …more
Abstract:
Diploma thesis „WEB 2.0 – new trends today, especially CSS3 and HTML5“ is a presentation of new technologies present time in the web site branch and usability testing of these technologies as early as today. This work is divided into several section, the first two are about history and present web pages and their usability. The third chapter describes new technologies and testing their applicability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 10. 2011
  • Supervisor: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Melichárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS