Bc. Nikola HÁJKOVÁ

Diplomová práce

Politika boje proti terorismu v ČR po roce 2001: (ne)liberální opatření v rámci ochrany tzv. měkkých cílů

Counter-Terrorism Policy in the Czech Republic after 2001: (non-)liberal measures in soft targets protection
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na politiku boje proti terorismu v České republice. Práce je koncipována jako případová studie, v níž se vzájemně prolínají dvě roviny. V první rovině je pozornost věnována vývoji posunů ve vnímání terorismu jako hrozby mezinárodní, ale zejména vnitřní bezpečnosti a v důsledku toho přijímaných opatření, s důrazem na to, kdy začalo docházet nejen k zavádění opatření …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on counter-terrorism policy in the Czech Republic. In this case study the author works with two research lines. At first, the attention is paid to the development of perceptions of terrorism in the Czech republic as a threat to international but mainly internal security with an emphasis on soft targets protection measures when they have been applied but also in what context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Nikola. Politika boje proti terorismu v ČR po roce 2001: (ne)liberální opatření v rámci ochrany tzv. měkkých cílů. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/