Lucie BOHATOVÁ

Bakalářská práce

Výzkum dětského pojetí fenoménu diskriminace

The research on the children's concept of discrimination.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zjišťování dětského pojetí fenoménu diskriminace. Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů spojených s fenoménem diskriminace, typům diskriminace a nejčastějším diskriminačním důvodům. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována dětskému pojetí. Praktickou část tvoří empirický výzkum, který byl proveden u žáků 8. ročníků základních škol. Cílem výzkumu …více
Abstract:
This thesis is focused on determining the children's perception of the discrimination phenomenon. The theoretical part is dedicated to explaining the basic terms associated with the discrimination, types of discrimination and the most frequent discrimination reasons. The final chapter is devoted to the children's perception of discrimination. The practical part includes the empirical research, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHATOVÁ, Lucie. Výzkum dětského pojetí fenoménu diskriminace. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika