Ing. Radka Zemanová

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah.

Communication as a key activity and tool of relationship development. Communication methods and pursued goals. Research of connection communication-product-competitive advantage-differentiation-relationship
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje významu interní a externí komunikace v podniku a jejímu vlivu na vztahy se zákazníky. Je popsán význam informovanosti a úrovně vystupování zaměstnanců na produktivitu podniku. Zároveň se práce dotýká významu zaměstnanců v první linii pro vytváření takových vztahů se zákazníky, které se mohou stát jedinečnou a těžko napodobitelnou konkurenční výhodou. V praktické části práce …více
Abstract:
This barchelor work deals with the importance of internal and external company communication and its influence and impact on to relationships with it´s customers and business partners. The work underlines common and specific characteristic of internal company information system, not only from the point of view of behaviour and loyalty of the employees, but also with the respect of positive impact on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní