Bc. Nina Palková

Diplomová práce

Manažment pohľadávok podniku

Management of enterprise receivables
Abstract:
The thesis deals with the management of enterprise receivables. The thesis consists of five chapters. The theoretical part describes the issue of management receivables and analysis of options to reinsurance receivables, valuation and ways of recovery receivables. In the practical part of the business specific data MPC CESSI Spisska Nova Ves analyzes and evaluates the current status in the management …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá manažmentom pohľadávok v podniku. Práca sa skladá z piatich kapitol. Teoretická časť popisuje problematiku manažmentu pohľadávok a pokračuje rozborom možností zaistenia pohľadávok, spôsobmi oceňovania pohľadávok a spôsobmi vymáhania pohľadávok. V praktickej časti na základe konkrétnych údajov podniku MPC CESSI a.s., Spišská Nová Ves sa analyzuje a vyhodnocuje aktuálny stav …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma