Martina Zemanová

Bakalářská práce

Opravné položky v účetnictví

Adjusting in accounting
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem „Opravné položky v účetnictví“ podnikatelských subjektů v České republice. Objasňuje podstatu a význam účetnictví, obecné zásady, účetní subjekt a směrnou účetní osnovu. Dále se zaměřuje na teoretický popis účetních a daňových opravných položek, jejich rozdělení a tvorbu. Praktická část práce je zaměřena na srovnání tvorby opravných položek k pohledávkám ve zdaňovacím …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic "Adjustments in accounting" of business entities in the Czech Republic. It clarifies the substance and importance of the accounting, the general principles, the accounting entity and the indicative accounting framework. It also focuses on the theoretical description of accounting and tax adjustments, their distribution and creation. The practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Dariusz Samiec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING