Bc. Katarína KUBINCOVÁ

Diplomová práce

Vytvoření podnikatelského záměru "Distribuce růží z Ekvádoru v České republice" a posouzení jeho efektivnosti

Creation of a business project "Distribution of roses from Ecuador in Czech Republic" and evaluation of its effectiveness
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracovat podrobný podnikatelský záměr založení společnosti, na jehož základě se autorka rozhodne, zda je projekt realizovatelný. Společnost se bude zabývat distribucí růží z Ekvádoru v České republice. Součástí práce je podrobná situační analýza včetně rozsáhlého dotazníkového šetření. Nejdůležitější částí práce je konkrétní projekt založení společnosti vycházející z předchozích …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to elaborate a business plan of a company establishment, which will serve as a base for the decision whether the project is feasible or not. The company will be dealing with the distribution of the roses from Ecuador on Czech market. The first part of the thesis includes a detailed situation analysis and questionnaire investigation. The most important part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBINCOVÁ, Katarína. Vytvoření podnikatelského záměru "Distribuce růží z Ekvádoru v České republice" a posouzení jeho efektivnosti. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika specializace Ekonomika cestovního ruchu