Theses 

Srovnávací studie daňových soustav České republiky a Itálie – Bc. Libor Staněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Libor Staněk

Diplomová práce

Srovnávací studie daňových soustav České republiky a Itálie

Study Comparison of Tax Systems of the Czech Republic and Italy

Anotace: Diplomová práce „Srovnávací studie daňových soustav ČR a Itálie“ na základě studia daňového systému Itálie analyzuje mechanismus jeho fungování a uplatňované daňové instrumenty, a provádí jejich komparaci s Českou republikou. Vedle podobností a rozdílností jednotlivých soustav si všímá harmonizačních snah Evropské Unie přispívajících k jejich sbližování.

Abstract: The thesis „Study Comparison of Tax Systems of the Czech Republic and Italy“, based on the study of taxation in Italy, analyzes the mechanism of its functioning and employed tax instruments, and carry out their comparison with Czech Republic. Except resemblance and distinctness of the single systems pays attention to harmonisation efforts of European Union which are leadings to their rapprochement.

Klíčová slova: Daňové systémy, srovnávací analýza, Česká republika, Itálie, daňová politika, daňová harmonizace a konkurence, Evropská unie. Tax systems, study comparison, Czech Republic, Italy, tax policy, tax harmonization and competition, European Union.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:23, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz