Mgr. Daniel Krafčík, Ph.D.

Doctoral thesis

Charakterizace struktur DNA in vivo a in vitro

Characterization of DNA Structures in vivo and in vitro
Abstract:
V současnosti probíhá bouřlivá debata o tom, do jaké míry mohou strukturální studie in vitro skutečně napodobit přirozené prostředí biomakromolekul nacházejících se uvnitř živých buněk organismu. Riziko zavedení nepřesností při vybírání podmínek in vitro experimentu může následně vést k nechtěným artefaktům, nebo dokonce chybným závěrům o významu dané struktury. Informace týkající se biologicky relevantních …more
Abstract:
There is an ongoing tumulous discourse to what degree can actually in vitro structural studies imitate the natural surroundings of the biomacromolecules present inside the living cells of an organism. The risk of introducing bias into the setup of the in vitro experiment can consequentially lead to unwanted artifacts or even wrong conclusions about the importance of structural folds. Therefore, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 2. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 3. 2022
  • Supervisor: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., Prof. Claudia Sissi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta