Bc. Václav Chochola

Diplomová práce

Změny genové exprese spojené s odpovědí na léčbu chronické lymfocytární leukémie

Gene expression changes associated with therapy response in chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémií západního světa. Její průběh je značně heterogenní, od indolentního onemocnění až po agresivní, spojené s časným selháním léčby a přesné molekulární mechanismy stojící za jednotlivými subtypy stále nejsou plně objasněny. Práce se věnuje terapií indukovaným změnám v genové expresi, a to primárně na úrovni microRNA (miRNA), v asociaci s klinickými …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia is the most common leukemia in the western world. Its clinical course is highly heterogeneous and ranges from indolent to aggressive disease associated with early therapy failure, still molecular mechanisms underlying these different disease subtypes are not fully understood. This work’s topic revolves around chemoimmunotherapy-induced gene expression changes (mainly at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta