Bc. Vladimír Luka

Bakalářská práce

Konvergence sociálních sítí a virtuální reality. Pokus o historii současnosti

The convergence of social networks and virtual reality. An attempt to history of presence
Anotace:
Na začátku nového tisíciletí se virtuální realita (VR) začíná rychle rozšiřovat. Začíná se zpřístupňovat široké veřejnosti jak po stránce dostupnosti technologie, tak po stránce finanční. Zanedlouho se může stát, že bude běžná ve většině našich domácností, ba i v ulicích měst. Podstatou virtuální reality je vytvářet iluzi skutečného světa. Systémy virtuální reality se zpočátku využívaly ve vojenském …více
Abstract:
Virtual reality is quickly spreading with the beginning of a new millenium. It is becoming more and more available to the general public in terms of technology and affordability. It is quite possible that it will soon be widespread in our homes and even in the streets. The basis of virtual reality is the creation of an illusion of reality. It was originally used in the military and medical field. With …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Míčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta