Kateřina KOSTĚNCOVÁ

Bakalářská práce

Analýza protestních událostí v Makedonii

Analysis of the protest events in Macedonia
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na prostorovou a časovou distribuci etnického napětí a výskytu konfliktů mezi etnickými Albánci a Makedonci v Severní Makedonii. Prostřednictvím informací z webových zpravodajství se práce pokouší analyzovat ohniska napětí a konfliktů v zemi, zjišťuje, zda se intenzita konfliktů v průběhu času změnila a zda se v proměnily regiony, do kterých se interetnické napětí …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the spatial and temporal distribution of ethnic tensions and the occurrence of conflicts between ethnic Albanians and Macedonians in Northern Macedonia. Using the evidence from web news, the thesis attempts to analyze the focal points of tensions and conflicts in the country, and to find out whether the intensity of conflicts and the regions into which the interethnic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Lepič

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTĚNCOVÁ, Kateřina. Analýza protestních událostí v Makedonii. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická a regionální geografie