Bc. Lucie Severová

Diplomová práce

Nesouhlas mezi zrakovým vjemem a skutečností

Anotace:
Na zrakovém vnímání se podílí nejen optická soustava oka, ale také dosavadní zkušenosti, které do značné míry zrakové vnímání ovlivňují. Cílem této práce je objasnit podstatu zrakového vnímání a objevit příčiny nesouhlasu zrakového vjemu se skutečností s vyloučením všech refrakčních vad či jiného očního onemocnění. V souvislosti s rozporným vjemem skutečnosti či s její nesprávnou zrakovou interpretací …více
Abstract:
Visual perception is factored not only by optical system of the eye but also by individual experiences. Aspiration of this Diploma Work is explaining the basic of visual perception and finding the illusions reasons. We can see rain-bow or red sky and other optical phenomena in atmosphere. Illusions are an important component of everydays life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta