Ing. Iva BRABCOVÁ

Disertační práce

Vybrané sociální determinanty zdraví imigrantů ve zvolených lokalitách České republiky

Selected social determinants of health in immigrants in some regions of the Czech Republic
Anotace:
Hlavním záměrem výzkumu bylo zmapování vlivu vybraných sociálních determinant na zdraví cílové skupiny imigrantů. Metoda výzkumu vycházela z konceptu deseti sociálních determinant zdraví dle Wilkinsona a Marmota (2003). Kvantitativní metoda byla realizována pomocí dotazování. Výzkumné šetření probíhalo v období leden 2010 až prosinec 2012. Samotný sběr dat probíhal ve dvou fázích. V první etapě výzkumného …více
Abstract:
The main aim of the research was to map the influence of selected social determinants on health of target immigrant groups. The method was based on the concept of ten social determinants of health as introduced by Wilkinson and Marmot (2003). The quantitative method used were interviews. The survey was carried out in the period from January 2010 to December 2012. Data collection was carried out in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2013
Zveřejnit od: 14. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRABCOVÁ, Iva. Vybrané sociální determinanty zdraví imigrantů ve zvolených lokalitách České republiky. Č. Bud., 2013. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.2.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 2. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1tr5xx 1tr5xx/2
18. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 4. 2013
Bulanova, L.
19. 4. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.