Ing. Zuzana Plevová, BA (Hons)

Diplomová práce

Studie proveditelnosti k uvažovanému projektovému záměru

Feasibility study of the project intent
Anotace:
V první části diplomové práce je poskytnut teoretický základ pro vypracování Studie proveditelnosti k uvažovanému projektovému záměru – pořízení šestikanálového hlukového multianalyzátoru s příslušenstvím. Praktická část pak obsahuje samotnou Studii proveditelnosti. Je zde vysvětlena podstata projektu, pomocí Ganttova diagramu je popsán jeho harmonogram a jsou zde obsaženy relevantní analýzy. Jedná …více
Abstract:
A theoretical basis for the elaboration of the Feasibility study – a purchase of six-channel noise multianalyser with accessory equipment – is provided in the first part of the Master´s thesis. The practical part consists of the Feasibility study itself. The fundamental of the project is explained, the schedule of the project is described by means of the Gantt schema and relevant analyses are included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Šmarda
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management