Mgr. Zuzana Musilová

Bakalářská práce

Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Zazděná jeskyně, Moravský kras)

Air circulation in cave environment (Zazděná Cave, Moravian Karst)
Anotace:
Tato práce je zaměřena na lepší pochopení cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí. V jeskyni Zazděná v Pustém žlebu (Moravského kras). Byly provedeny dvě měření proudění vzduchu za různých teplot. Proudění vzduchu jeskyní bylo nestabilní, oscilovalo a jeho velikost byla ovlivněna teplotními gradienty mezi jeskynní a venkovní atmosférou. Data byla analyzována autokorelací a Fourierovou transformací …více
Abstract:
The thesis was focused on better understanding of air circulation in cave environment of the Zazdena Cave in Pusty Zleb Valley (Moravian Karst). Two monitoring courses were performed at different temperatures. Cave airflow was unstable, oscillated and its magnitude was influenced by the temperature gradient between the cave and external atmosphere. Data were analyzed by autocorrelation and Fourier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta