Bc. Juraj Barčiak

Bachelor's thesis

Sharia4 hnutia: Analýza hnutí a ich pôsobnosť v krajinách V4

Sharia4 Movements: Analysis of movements and their activities in V4 countries
Abstract:
The thesis examines the establishment, development and activities of Sharia4 movements (and related offshoots) in Europe - based on Political process theory. The research is focused on region of Visegrad 4, particularly on Czech Republic and Poland. The Aim of the thesis is the identification of mobilization and internalization in cases of Sharia4 movements in the stated countries. Subsequently, after …more
Abstract:
Predkladaná práca popisuje a analyzuje vznik, vývoj a pôsobnosť Sharia4 hnutí (a príbuzných odnoží) v Európe v kontexte teórie mobilizácie zdrojov. Výskumne je zameraná na región Vyšehradskej štvorky a síce na Českú republiku a Poľsko. Práca si stanovuje za cieľ identifikovať či u Sharia4 hnutí aktívnych v uvedených krajinách došlo/dochádza k mobilizácii a internacionalizácii hnutí. Po zodpovedaní …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michael Murad

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science