Zuzana KOŠŤÁLOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání přenosových rychlostí v bezdrátové síti podle IEEE 802.11

Transfer speed comparison in IEEE 802.11 network
Anotace:
Práce je zaměřena na porovnání přenosových rychlostí v bezdrátové síti dle standardu IEEE 802.11 a návrhu a realizaci inovací v měřené síti. V práci jsou popsány nejběžnější standardy IEEE 802.11, používané nástroje k měření rychlostí sítí a také porovnání jejich výsledků. Hlavní část práce je zaměřena na samotné měření rychlosti v bezdrátové síti u klientů, následný návrh inovací a otestování rychlosti …více
Abstract:
The work is focused on comparing the transfer speed over the wireless network according to the IEEE 802.11 and the design and implementation of innovations in the measured network. The thesis describes the most common IEEE 802.11 standards, tools used for measuring speed of a network and a comparison of their results. The main part of the thesis is focused on measuring the speed of a wireless network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Porovnání přenosových rychlostí v bezdrátové síti podle IEEE 802.11. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta