Štěpán Zub

Master's thesis

Umění jako investice

Art as an investment
Abstract:
Hlavním úkolem mé práce je zhodnotit umění jakožto investiční nástroj, který má schopnost vhodně diverzifikovat portfolio investorů napříč širokým spektrem a prozkoumat současný stav této oblasti v České republice. Dále se zabývám specifickým segmentem umění v podobě houslových nástrojů a pokouším se aplikovat dosažené poznatky v projektu, který se zabývá zejména šířením povědomí o této problematice …more
Abstract:
The main goal of the Master's Thesis is to evaluate art as an investment tool with its diversification ability in whole spectrum of portfolios. The next goal is focuses on art market in the Czech Republic. The application part is dedicated to specific segment of art and I analyse rare violins as an attractive form of investment. I try to propose web project with ambition of promoting violin as an interesting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2011
  • Supervisor: Luboš Smrčka
  • Reader: Jaroslav Schönfeld

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28834

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management