Petr Tichý

Bakalářská práce

Podpora publikace otevřených dat v obcích

Support the publication of open data in municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou otevřených dat. Konkrétně se snaží určitým způsobem podpořit publikaci otevřených dat v obcích. Práce má definované tři cíle a to analyzovat problematiku otevřených a propojených dat, analyzovat a vybrat data vhodná k otevření a vytvořit aplikaci usnadňující otevírání a vizualizaci dat. Každý z cílů přináší určitý dílčí přínos, avšak hlavním a největším přínosem …více
Abstract:
This thesis deals with so-called open data. Specifically, it aims to support the publication of open data in municipalities. The work has three defined objectives - to analyze the issue of open and linked data, to analyze and select data suitable for opening, and to create an application to facilitate the opening and visualization of data. Each goal provides some partial benefit, but the main and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50560

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika