Bc. Vojtěch Novotný

Bakalářská práce

Ironic Approach to the American Dream in the Life and Work of Hunter S. Thompson

Ironic Approach to the American Dream in the Life and Work of Hunter S. Thompson
Anotace:
Práce představuje čtenáři život a dílo amerického žurnalisty Huntera S. Thompsona a ukazuje postoj, který Thompson zaujímá vůči americkému snu. Práce je rozdělena do třech samostatných částí. První část, zabývající se Thompsonovým životem, poukazuje na události, jejichž svědkem Thompson byl, a na další vlivy, které se projevily při formování Thompsonova životního postoje. Druhá část zařazuje Thompsona …více
Abstract:
The thesis introduces the reader into the life and work of an American journalist Hunter S. Thompson and it shows Thompson’s attitude towards the American Dream. The thesis is divided into three parts. The first one, which deals with Thompson’s life, depicts the events he was involved in and other influences that shaped his point of view. The second one puts Thompson in the context of the authors of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta