Mgr. Iva Sendlerová

Bakalářská práce

Kartografický projekt demografických map vybraného území

Cartographic project of the demographic maps (applied on the selected area)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současnou kartografickou tvorbou se zaměřením na demografii. Soustředí se na dostupné datové zdroje, především v elektronickém prostředí. Dále práce hodnotí doposud vydaná mapová díla a jejich způsoby kartografického znázornění. Podle odborné literatury a tematických atlasů navrhuje metody vizualizace demografických dat, které jsou následně aplikovány v podobě vytvoření série …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with current cartographic production with a focus on demographics. It is concerned with available data sources, particularly in the electronic environment. The thesis also reviews hitherto published map series and their methods of cartographic representation. Based on previous academic work and thematic atlases it suggests methods of demographic data visualization which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavel Janeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma