Mgr. Václav KRAMÁŘ

Disertační práce

Komparace pojetí hudebního díla v autorskoprávní a muzikologické oblasti reflexe; k aktuálním problémům a podobám hudebního plagiátu ve 20. století

comparison of the Conception of Musical Work in the Copyright and Musicological Area of Reflection; About the Contemporary Problems and Forms of Plagiarism in Music in the 20th Century
Anotace:
Práce se zabývá vybranými koncepcemi hudebního díla z pohledu vybraných muzikologických přístupů a autorského práva, následně tyto rozličné přístupy v terminologické rovině porovnává. Dále reflektuje proměny podoby hudebního díla ve 20. století v souvislosti se vznikem nových kompozičních technik a významovými posuny dílčích prvků hudební struktury, rozvojem masové kultury, informačních a výpočetních …více
Abstract:
The thesis deals with the selected conceptions of musical work from the viewpoint of the given musicological approaches and copyright, which are compared on the terminological basis. Then it reflects the changes of the form of musical work in the 20th century in the connection with the development of new techniques of composition and shifts of meaning of the individual aspects of the musical structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 4. 2013
 • Vedoucí: Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMÁŘ, Václav. Komparace pojetí hudebního díla v autorskoprávní a muzikologické oblasti reflexe; k aktuálním problémům a podobám hudebního plagiátu ve 20. století. Olomouc, 2012. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Složky
Soubory
Marklová, E.
20. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.