Ing. Veronika Hybšová

Bakalářská práce

Marketingový mix jako zdroj konkurenční výhody

Marketing mix as a source of competitive advantage
Anotace:
ABSTRAKT Problematika marketingového mixu jakožto nástroje k uspokojování potřeb zákazníka je nedílnou součástí každodenního života firem, obchodních příležitostí i obyčejných lidí. Aniž bychom si to uvědomovali, jsme denně vystaveni neskutečnému množství informací, nátlaků, návodů, doporučení, výzev, reklam a jiných obdobných sdělení, které nám mají ulehčit proces rozhodování pro koupi určitého výrobku …více
Abstract:
Summary Questions of marketing mix as a tool of satisfaction of customers needs is a part of an every day company’s and common people life. We are not aware of the fact, that every day very huge amount of information, compulsions, directions, recommendations, challenges, advertisements and other similar messages are pelt with us with the goal to make our decision making process of buying something …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní