Mgr. Šárka Hánová

Diplomová práce

Paladran & Musica Folklorica. Televizní dokument - portrét

Paladran & Musica Folklorica. The Television Documentary - Portrait
Anotace:
Diplomová práce s názvem Paladran & Musica Folklorica se skládá ze dvou částí. Její první část představuje datový nosič DVD, jehož obsahem je dokument – portrét o společném projektu hudebních těles Paladranu a Musiky Folkloriky. Druhou částí je textová práce, která reflektuje tvorbu konkrétního televizního dokumentu – portrétu. Kromě reflexe vzniku dokumentu Paladran & Musica Folklorica textová …více
Abstract:
The diploma thesis entitled Paladran & Musica Folklorica consists of two parts. The first part consists of DVD with a documentary film about a collective project of bands called Paladran and Musica Folklorica. The second part is the written thesis. It reflects the process of creating a particular television documentary portrait. Except the description of the origin of Paladran & Musica Folklorica …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma