Bc. Silvia DODULÍKOVÁ

Diplomová práce

NEZAMĚSTNANOST V OKRESE ČADCA V LETECH 2010 - 2015

The development of unemployment in the district of Čadca in years 2010 - 2015
Abstract:
This thesis deals with the unemployment and with analysis of its development in the district of Čadca in years 2010 - 2015. The aim is not only the actual analysis of the various indicators of the unemployment, but the selecting of adequate model to create short-term forecast of development of unemployment in the district of Čadca as well. The thesis is divided into three parts. The first chapter explains …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá nezamestnanosťou a analýzou jej vývoja v okrese Čadca v rokoch 2010 - 2015. Cieľom práce však nie je len samotný rozbor jednotlivých ukazovateľov nezamestnanosti, ale i výber vhodného modelu na vytvorenie krátkodobej prognózy vývoja nezamestnanosti v okrese Čadca. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá kapitola vysvetľuje základné ekonomické pojmy spojené s nezamestnanosťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Tibor Paulík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DODULÍKOVÁ, Silvia. NEZAMĚSTNANOST V OKRESE ČADCA V LETECH 2010 - 2015. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta