Mgr. Zuzana Stránská

Disertační práce

K VÝVOJI METODIKY A SOUČASNÝM MOŽNOSTEM PLOŠNÝCH PRŮZKUMŮ NA VESNICI

Development of Methodology and Current Possibilities of Historical Building Research in a Village.
Anotace:
Cílem disertační práce je přispět k diskusi o metodě a potřebě plošného stavebněhistorického průzkumu vesnice. Předkládaná práce navazuje na metodiku vytvořenou v druhé polovině dvacátého století ve Státním ústavu pro památkové rekonstrukce měst a objektů (SURPMO) a snaží se za racionálního využití písemných pramenů a interdisciplinárního přístupu zefektivnit tuto složitou a náročnou činnost. Nedílnou …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses on methodology and requirement of historical building research in a village. This thesis builds on the methodology of the State Institute for Historical Monument Reconstruction (SÚRPMO) in the second half of the twentieth century and tries to make process of research more efficient with a rational use of written sources and an interdisciplinary approach. An integral part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stránská, Zuzana. K VÝVOJI METODIKY A SOUČASNÝM MOŽNOSTEM PLOŠNÝCH PRŮZKUMŮ NA VESNICI. Pardubice, 2017. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma