Mgr. Petra Půlpánová

Bakalářská práce

Sebe-otevírání v partnerském vztahu

Self-disclosure in partnership
Anotace:
Cílem výzkumu bylo popsat, jak partneři vnímají sebe-odhalování ve svém vztahu. Empirická část práce vychází z kvalitativní metodologie, jádrem jsou kazuistické studie pěti heterosexuálních bezdětných a nesezdaných dvojic. Data byla sesbírána pomocí polostukturovaného rozhovoru, v nichž dotazovaní popisovali jak své vlastní sebe-otevírání, tak i sebe-otevírání, jak ho vnímají u svých protějšků.
Abstract:
The aim of this study was to describe how partners percieve the self-disclosure in their partnership. The empirical part of the study is based on the qualitative methodology. The sample is constituted of five heterosexual, childless and unmarried couples. Data were collected via semi-structured interview. Participants described their own self-disclosure and percieved partner self-disclosure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivo Plaňava
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Psychologie