Bc. Tomáš Fejtl

Diplomová práce

Komparace alternativních výživových stylů v silové přípravě úpolového sportovce

Comparison of alternative diet plans for combat athletes in strength practise
Anotace:
V této diplomové práci se zabýváme porovnáním vhodnosti alternativních stravovacích metod v silové přípravě úpolového sportovce. Cílem práce je porovnat, který z vybraných alternativních výživových směrů je vhodnější z hlediska průběhu silové přípravy s přihlédnutím k zdravotním rizikům a benefitům vyplývající ze změny stravovacích návyků. V teoretické části práce nejprve shromažďujeme informační podklady …více
Abstract:
This diploma thesis deals with comparison of suitability of alternative nutrition methods in strength training of a combat sport contender. The aim of the work is to compare which of the chosen alternative nutrition trends is more suitable from the point of view of strength training with regard to health risks and benefits resulting from the change of eating habits. In the theoretical part gethers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma