Bc. Romana Šímová

Diplomová práce

Systém řízení kvality v územní samosprávě

Quality management system in regional authorities
Anotace:
Práce se zabývá metodami a nástroji řízení kvality v územních samosprávách. Vysvětluje definici kvality, předpisy a požadavky na efektivní řízení úřadů a popisuje používané metody a nástroje v praxi, v návaznosti na Metodické doporučení k řízení kvality v územních samosprávách. Uvádí, jaké konkrétní metody mohou být v praxi řízení územních samospráv v ČR používány, jaký je aktuální stav řízení kvality …více
Abstract:
The thesis deals with methods and tools of quality management in territorial self-governments. It explains the definition of quality, regulations and requirements for effective management of authorities and describes the methods and tools used in practice, in connection with the Methodical Recommendation on Quality Management in Territorial Self-Governments. It states what specific methods can be used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Oponent: RNDr. Anna Mládková, Cs.C.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů