Mgr. Veronika Pavlištová, Ph.D.

Disertační práce

Effect of chromatin assembly on genome stability

Effect of chromatin assembly on genome stability
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku stability genomu ve spojitosti se sestavováním chromatinu a také na faktory schopné tuto stabilitu narušovat. Toto téma se během posledních několika desítek let stalo velmi populárním, tudíž se mu věnuje celá řada odborných publikací, a právě nejnovější poznatky z nich vycházející jsou zde zpracovány. Hlavními nástroji pro studii tématu vlivu sestavování chromatinu …více
Anotace:
petic.
Abstract:
This work is focused on genome stability in connection to chromatin assembly process. This topic became very popular during the last few decades, many papers were published and the overview is summarized in this thesis. As a subjects of the study telomeres and clusters of 45S rDNA were chosen in the plant model system of Arabidopsis thaliana. Telomeres are nucleoprotein structures forming the termini …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
  • Oponent: RNDr. Roman Matyášek, CSc., RNDr. Jiří Široký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta