Ester Badinová

Bakalářská práce

Využití ligninolytických enzymů v degradaci polutantů

Use of ligninolytic enzymes in degradation of pollutants
Anotace:
Ligninolytické houby jsou známy pro svůj bohatý enzymový aparát. Jejich využití při eliminaci polutantů z životního prostředí je již dlouhou dobu studováno, avšak doposud nebyla plně popsána interakce těžkých kovů s ligninolytickými houbami a možný účinek, který by tato interakce mohla mít na biodegradační využití hub. Za úče-lem identifikace potenciálně nejvhodnějších zástupců hub bílé hniloby pro …více
Abstract:
Ligninolytic fungi are known for their rich enzyme system. Their use in environ-mental treatment of pollutants has been studied for a long time, but the interaction of heavy metals with ligninolytic fungi and the possible effect that this interaction could have on the biodegradation process has not been fully described. In order to identify the potentially most suitable representatives of the white …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie