Zuzana ŽITNÁ

Diplomová práce

Aktivní a pasivní domy - ekonomika nízkoenergetických staveb

Active and passive houses - economics of the low-energy buildings
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na srovnání aktivních a pasivních domů z hlediska jejich energetické náročnosti, z funkčního využití, z nákladnosti či návratnosti investic. Dále jsou zde uvedeny trendy bydlení a dopad na životní prostředí. V první části diplomová práce charakterizuje jednotlivé typy úsporných staveb, největší důraz je kladen na pasivní dům. V další části se práce věnuje popisu aktivního …více
Abstract:
Dissertation is oriented on the comparision of active and passive houses in meaning of their energy demands, functional utilizing, costs or payback of investment. Next there are housing trends and their effects on the living environment. In the first part this dissertation describes each type of the low- energy buildings, the biggest emphasis is on passive house, next part is about active house. Dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Zima

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽITNÁ, Zuzana. Aktivní a pasivní domy - ekonomika nízkoenergetických staveb. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická