Ing. Petra Benešová

Master's thesis

Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v zákoně o dani z přidané hodnoty

Buildings, appartments, commercial space and land in the law on value added tax
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v zákoně o dani z přidané hodnoty“ je zobrazit na zjednodušeném modelovém příkladu bytového domu problematiku daně z přidané hodnoty u bytové výstavby z pohledu developerské společnosti. Cílem této práce je na základě analýzy poukázat na problematická ustanovení platné právní úpravy dotýkající se tohoto tématu a nabídnout možnosti …more
Abstract:
The subject of the thesis: “Buildings, appartments, commercial space and land in the law on value added tax” is to display the issue of the value added tax by housing construction from Developer Company’s point of view on the simplified model of the block of flats. The goal of this thesis is to point to the problematic provisions of effective legislation that affect this theme with the aid of analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavla Kvapilová
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta