Mgr. Kamila Roszak, lic.

Diplomová práce

Activities for Teaching English to Children with Special Needs

Activities for Teaching English to Children with Special Needs
Anotace:
Diplomová práce pojednává o aktivitách provázených pohybem ve výuce angličtiny dětí se specifickými poruchami učení (SPU) a poruchami pozornosti (ADHD). Cílem této práce je ukázat, jak tyto aktivity fungují ve vyučování anglického jazyka. Teoretická část je zaměřena na teorie a metody. Vysvětluji možné důvody pro potíže při učení a poukazuji na aktivity provázené pohybem jako na pomocné a účinné. Tato …více
Abstract:
The work deals with the topic concerning Activities with element of movement for teaching English to children with special needs, that is students with special learning disabilities (SLD) and attention deficit hyperactive disorder (ADHD). The objective of the thesis is to show, how movement activities work with SLD and regular students. The theoretical part of the thesis focuses on theories and methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta