Bc. Helena Židková

Diplomová práce

Specifika edukace dětí se zrakovým postižením se zaměřením na sociální a personální kompetence

Specifics of education of visually impaired children with focus on social and personal competences
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou edukace dětí a žáků se zrakovým postižením s ohledem na úroveň sociálních a personálních kompetencí. Teoretická část vymezuje zrakové postižení a jeho vliv na osobnost dítěte, dále se zabývá možnostmi a podmínkami vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Popisuje sociální a personální kompetence, jejich význam a možnosti, jak je vhodně posílit. V empirické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of educating visually impaired children and pupils with regard to the level of social and personal competences. Theoretical part defines visual impairment and its influence on the character of a child, and further it concerns with the possibilities and conditions of educating visually impaired children. It describes social and personal competences, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta