Mgr. Marek Cieślar

Diplomová práce

Evropský veřejný žalobce v českém právním řádu

European Public Prosecutor within Czech Legal System
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice evropského veřejného žalobce v českém právním řádu. Nejdříve se zabývá historickým vývo-jem myšlenky vytvoření evropské veřejné žaloby, a to od prvních po-kusů o ochranu finančních zájmů EU, přes Corpus Juris, až po návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce z roku 2013. Následně je zanalyzováno samotné nařízení z roku 2017, kterým byl nový …více
Abstract:
The diploma thesis is about the European Public Prosecutor’s Office in the Czech legal order. Firstly, it deals with the historical development of the idea of creating a European public prosecution, specifically from first attempts of protecting the financial interests of the EU through Corpus Juris to the proposal of the regulation on the European Public Prosecutor’s Office from 2013. Then, it analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2021
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta