Bc. Věra Křížová

Diplomová práce

Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů

Provision of social counseling at social affairs department of the municipality with extended powers from the perspective of social workers and clients
Anotace:
Anotace Název práce: Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů Autor práce: Bc. Věra Křížová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 27 282 Tato diplomová práce se zaměřuje na téma poskytování sociálního poradenství na odboru …více
Abstract:
Annotation Thesis title: Provision of social counseling at social affairs department of the municipality with extended powers, from the perspective of social workers and clients Author: Bc. Věra Křížová Academic supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of social studies Words count: 27 282 This thesis focuses on the topic of provision of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií