Bc. Alona Maldar

Master's thesis

Dynamika agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem

Dynamics of agricultural foreign trade between the European Union and Russia
Abstract:
Diplomová práce má za cíl identifikovat a následně zanalyzovat problematiku dynamiky agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem. Veškerá data jsou sledovaná za období posledních dvou dekád a ukazují vývojové tendence agrárního sektoru ve vztahu EU a Ruska v období 1995-2015. Teoretická část práce popisuje základní východiska nezbytná pro další analytickou práci s daty a je zpracována …more
Abstract:
The objective of thesis is to identify and subsequently analyze the issue of dynamics of agricultural foreign trade between the European Union and Russia. All of the used data come from the last two decades monitoring, showing the tendencies of development in the agrarian sector between the EU and Russia from the year of 1995 to 2015.The theoretical part of the thesis, presented in the form of a literature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií