Bc. Alona Maldar

Master's thesis

Dynamika agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem

Dynamics of agricultural foreign trade between the European Union and Russia
Anotácia:
Diplomová práce má za cíl identifikovat a následně zanalyzovat problematiku dynamiky agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem. Veškerá data jsou sledovaná za období posledních dvou dekád a ukazují vývojové tendence agrárního sektoru ve vztahu EU a Ruska v období 1995-2015. Teoretická část práce popisuje základní východiska nezbytná pro další analytickou práci s daty a je zpracována …viac
Abstract:
The objective of thesis is to identify and subsequently analyze the issue of dynamics of agricultural foreign trade between the European Union and Russia. All of the used data come from the last two decades monitoring, showing the tendencies of development in the agrarian sector between the EU and Russia from the year of 1995 to 2015.The theoretical part of the thesis, presented in the form of a literature …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií