Jan Górecki

Disertační práce

Konstrukce modelů dat pomocí hierarchických Archimedovských kopulí

Construction of Data Models by Means of Hierarchical Archimedean Copulas
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá různými přístupy ke konstrukci odhadů hierarchických archimedovských kopulí. Cílem práce je zejména návrh efektivních algoritmů pro konstrukci takových odhadů. Tyto algoritmy jsou poté experimentálně testovány na simulovaných datech. V aplikační části této práce je navržena nová množina bayesovských klasifikátorů založených na hierarchických archimedovských kopulích …více
Abstract:
This dissertation work explores various approaches to hierarchical Archimedean copula estimation. In particular, efficient estimation algorithms are proposed and experimentally tested on simulated data. As an application, a new set of Bayesian classifiers based on hierarchical Archimedean copulas is constructed and experimentally compared with other popular classifiers in terms of accuracy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2015
  • Vedoucí: Martin Holeňa
  • Oponent: Jaromír Antoch, Jaroslav Ramík, Marius Hofert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika

Práce na příbuzné téma