Hanna Kosenko

Bakalářská práce

Internet a cestovní ruch

Internet and tourism industry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá identifikací dopadů rozvoje Internetu na chování zákazníků, elektronické obchodování a jako důsledek na celé odvětví cestovního ruchu. První část se věnuje charakteristice rozvoje Internetu, jeho hlavním funkcím a oblastím použití. Další část je věnována definování elektronické komerce, současným trendům na online trhu, objasnění významu elektronického obchodování pro cestovní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the identification of the impact of Internet development on customer behavior and electronic commerce and as a consequence on the tourism industry. The first part deals with the development of the Internet, its main functions and the fields of application. Next part is devoted to defining e-commerce, current trends in the online market, illustrate the importance of electronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Jana Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50430

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj