Mgr. Bc. Simona Bočková

Diplomová práce

Analýza znečištění ovzduší metodami dálkového průzkumu Země na území Ukrajiny se zaměřením na vliv COVID-19

Analysis of air pollution by methods of Remote sensing in Ukraine with a focus on the impact of COVID-19
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou znečištění ovzduší pomocí metody DPZ se zaměřením na území Ukrajiny. V první části byla provedena rešerše možností využití dat z dálkového průzkumu Země pro monitorování znečištění. V druhé části bylo provedeno zpracování a analýza dat pocházejících primárně ze satelitu Sentinel-5P pro vybrané polutanty. Poslední část se věnuje srovnávat data o znečištění ovzduší …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of air pollution using the remote sensing method with a focus on the territory of Ukraine. The first part focus on the possibilities of using remote sensing data for air pollution monitoring. Processing and analysis for selected pollutants, primarily from the Sentinel-5P data, were done in the second part. The last part is devoted to comparing data on air …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2022
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografická kartografie a geoinformatika / Geografická kartografie a geoinformatika