Mgr. Jiří Černý

Bakalářská práce

Vliv intervenčního HIIT programu na aerobní a anaerobní vytrvalostní schopnosti fotbalistů

The effect of high-intensity interval training on the aerobic and anaerobic performance in football players.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Vliv intervenčního HIIT programu na aerobní a anaerobní vytrvalostní schopnosti fotbalistů se zabývá sestavením intervenčního HIIT programu rychlostně-vytrvalostního charakteru a jeho aplikací do tréninku fotbalistů. Na základě vstupní a závěrečné diagnostiky dvou vybraných testů, běhu 300 m a běhu 2 km, zjišťuje vliv vytvořeného programu na vytrvalostní schopnosti hráčů fotbalu …více
Abstract:
The Bachelor's thesis “The effect of high-intensity interval training on the aerobic and anaerobic performance in football players” deals with creation of HIIT programs and its application in football training. On the grounds of entrance and final diagnostics in two selected tests, the 300 metres running test and the 2 kilometres running test, has been found the influence of the compiled HIIT programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma