Bc. Jitka Němečková

Diplomová práce

Hospodaření poddanského města na západní Moravě v 2. polovině 17. a počátkem 18. století na příkladu Velké Bíteše

Velka Bites as an Example of Economy of West-Moravian Liege Town in the 2nd half of the 17th and Early 18th Century
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsání hospodaření západomoravského poddanského města v 2. polovině 17. a na počátku 18. století na příkladu Velké Bíteše. Práce se věnuje obnově městského hospodaření po válce, rozboru příjmů a vydání a vlivu vrchnosti. Hlavním pramenem byly hospodářské účty a korespondence.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe the economy of West-Moravian liege town in the 2nd half of the 17th and early 18th century, as an example Velka Bites. The thesis follows resurgence of town's economy after war, analyses cash flow and cash expenses and influence of landlord. The main resource for this thesis has been economic bills and correspondence.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie