Theses 

Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (textologická analýza) – Soňa OLEJÁROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

Soňa OLEJÁROVÁ

Bakalářská práce

Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (textologická analýza)

Jaroslav Seifert: On the wawes of TSF (a textual analysis)

Anotace: Tato bakalářská práce si klade za cíl provést textologickou analýzu básnické sbírky Na vlnách TSF. Sleduje změny provedené při přerodu sbírky Na vlnách TSF na sbírku Svatební cesta, analyzuje je, zabývá se vlivem těchto změn na sémantickou rovinu básní. Dále sleduje, jak byly tyto sbírky vydávány a jestli jsou editory a čtenářskou obcí vnímány jako jedno dílo s různou úpravou, nebo jako dvě samostatná díla.

Abstract: The purpose of this BA thesis is to examine the collection of poems 'On waves of TSF'. Firstly, while focusing on the transformation of 'On waves of TSF' into 'Svatební cesta', the thesis points out all the changes throughout as well as their influence on the semantic plane of the poems. Furthermore, a part of the paper is dedicated to the publication of these collections. Finally, the thesis presents an objective analysis of whether editors, along with readers, see the two collections as one with two different endings, or they regard them as two distinct works.

Klíčová slova: Jaroslav Seifert, Karel Teige, poetismus, Svatební cesta, Na vlnách STF

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

OLEJÁROVÁ, Soňa. Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (textologická analýza). Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:33, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz