Bc. Martina Kubíková

Bakalářská práce

Czech and Slovak Presidents' Attitudes towards the European Migrant Crisis 2015 - 2017

Czech and Slovak Presidents' Attitudes towards the European Migrant Crisis 2015 - 2017
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje postoje Miloše Zemana a Andreje Kisky k migrační krizi v časovém období od června 2015 do června 2017 a v kontextu této krize interpretuje postavení obou prezidentů v zahraniční politice svých zemí. Teoretický rámec práce tvoří sociální konstruktivismus, s ním související teorie rolí a koncept rámování. Objektem analýzy jsou projevy obou aktérů vztahující se k problematice …více
Abstract:
The thesis analyses attitudes of Miloš Zeman and Andrej Kiska towards the migrant crisis in the period from June 2015 to June 2017 and, in the context of the crisis, interprets the positions of both presidents in their countries’ foreign policies. Theoretical framework of the thesis is formed by social constructivism, role theory and framing effect. The subject of the analysis are speeches of both …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vít Borčany
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií