Ing. Michaela Kopuletá

Bakalářská práce

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty

Structural funds - focusing on the European Social Fund and its projects
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem strukturálních fondů Evropské unie až do současné podoby. Charakterizuje význam regionální politiky, Evropského sociálního fondu, přičemž se zaměřuje na využívání programu OP VK. V aplikační části se zabývá problematikou a náležitostmi projektů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jako příklad vypracování projektu byla použita Výzva o finanční podporu …více
Abstract:
This thesis is dealing with the development of the Strucktural Funds of zhe European Union until its current form. It characterizes the significance regional policy, the European Social Fund whereas it aids at the exploitation of the OP VK program. The application part considers the problems and apppropriateness of the projects for drawing financial recources from the Structural Funds. As an example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní