Bc. Igor Ostrezi

Bakalářská práce

Úspěšnost útoku v závislosti na kvalitě přihrávky na ME juniorů ve volejbale

Offence efficiency in relation to the pass quality at the Junior European Volleyball Championship
Anotace:
Ve své bakalářské práce jsem se zaměřil na součinnost přihrávky a útočného úderu. V teoretické části popisuji základní charakter hry. Její charakteristiku a systematiku. Následně podávám správnou techniku podání, přihrávky, nahrávky a útočného úderu. V praktické části se zabývám statistickými údaji, získanými při ME juniorů 2014 v Brně. Zde porovnávám přední evropské reprezentace a také reprezentaci …více
Abstract:
In my bachelor dissertation, I focused on the coaction of the pass and the offence hit. In the theoretical part, I describe the basic character of the game. Its characteristics and systematics. Then I present the correct technique of the service, passing, setting and hitting. In the practical part, I occupy myself with the statistics attained during the Junior European Championship 2014 in Brno. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Jaroslav Šamšula
  • Oponent: Mgr. Jindřich Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport